JHM BYDER VELKOMMEN TIL - VÆRKOMMEN HERSENS PÅ NETHINDEN - VELKOMMEN

2012-04-27

ANMELDELSE (til Ordensmagten)

Jeg skal bede den del af ORDENSMAGTEN i DANMARK, der lønnes for at adlyde og tjene ORDET VORT KØD - ikke biblens, ikke koranens, ikke talmuds, ikke Den lille Røde, ikke Politik, ikke Videnskab, ikke Statsministeren, ikke Statens Domstole, ikke Aviserne, ikke Windows, ikke Google, ikke Management-teorier og ejheller nogen af de mennesker, der per fattigdom i danskerhjertet er gået fra forstanden ved at nedlade sig til at deltage i den slags åndsforladte skyld&gælds-slaveri, hvis dødbringende konsekvenser for Danmarks menneske-sandselige samfundsudvikling i treenighedens navn: sandhed og ægte kærelighed i livet-menneske-samfundets navn, (eks.v. Jens Haarup Mortensen af Danmark), ligeledes kirken-kongen-&-folketinget, jo allerede i forvejen er kendt - OM, at undersøge:

1. Hvem, der måtte have anmeldt min samling af danske udtalelser vedrørende Danmark (og min søn), på BLOGGER; JENS HAARUP MORTENSEN.

2. Hvem, der er givet adgang til, på teknokratisk vis at administrere mit skriftlige udtryk for hørelsen af VORT DANSKE MENNESKEKØDs SAMFUND og således har "Deaktiveret" min google-konto med følgende, forudfattede besked til mig: I'm getting a message... (Hvilket afslører, hvordan de/det kontrollerer Deres/os medarbejdere/brugere og med andre ord, fører dem til underlæggelse af SKRIFTEN, dermed jødernes åndsvid, gudsopfattelse og så videre ud i balladen, som jeg i forvejen søger at håndtere til fordel for vor kongelige danske oplysning, vort vikongstrolige, hjerteretslige kød, blod og ånd, tillige med agtelse for vore bygninger, naturligvis).

Jeg har haft taget kontakt til Google, beskrevet sagens sammenhæng og givet mine bud på, hvorfor jeg irettesættes PER KLIK-KLIK, for på den måde at høre, hvad det er, der mere præcist falder Dem eller hvem det nu er - som man jo heller ikke får at vide - for brystet. Og jeg således altså ikke bliver irettesat direkte, ved at søge samtalen offentligt med mig. For eksempel omkring rets-sigtet i Danmark og for eksempel omkring dets liv- og hjerteretsligt bekræftende tilvejebringelse ved brug af den oplysende ytringspligt. Dén, der jo gælder i såvel dansk tale som på skrift og som jo ikke på nogen måde skal forveksles med ytringsfriheden, der jo kun dækker folkeabernes behov for at skide ud af munden i de kulørte lamper, de røde akademisk-religiøs-politisk-journalistiske spejles sandheder, biblen-koranen-talmud-bøgerne-aviserne-radioen-fjernsynet-internet-mobiltelefonerne set over skrift-kultiverende tid i vred med ytringspligtens oplysning. Ved ytringspligten er hjertet med per hørelse for Vort; og jeg sidder jo altså, ganske vist halvdårlig af hjerteåndsmæssige overanstrengelser, i Brande, Jylland, Danmark og skriver på dansk, derfor fortrinsvis med retning mod det danske publikum. Desuden fremgår det af min Facebook-kreds samt mine brevforsendelser til orientering, til Folketinget, folkevalgte, Hoffet og Pet.

I den forbindelse har jeg bedt "google-kontakt-røret" om at fortælle mig, hvad jeg skal gøre, for at stille, lad os sige, Deres politiske-jurdiske forventninger til livets hellige samfundudvikling på WWWeltanordnung-über-alles tilfreds! (Deres politikker ændrer sig jo løbende, afhængig af, hvorvidt de får lov at malke deres brugere, desuden per åndsafretning opnår ret til at bestemme, hvordan de pågældende lande, som brugerne sidder i, skal udvikle sig. Herunder indføre masselovgivende industri - socialistisk rationalisme med oprindelse i oldgræsk-jødisk-romersk-katolsk selvudslettelse, Universitas-NarcissosJødePaven, på alle planer; vand på muslimernes mølle! - hvis menneskelige konsekvenser, vi, en del af os, i forvejen også godt er klar over).

Med hjertegod hilsen og sand agtelse for Vort Vikongstrolige Danske kød, Vort blod, Vor ånd:

********************************************************************
§§§§§§§§§§§§§§§************************************§§§§§§§§§§§§§§§§§
********************************************************************

DANMARKS KIRKE: Livet-menneske-samfundets navn
DANMARKS KONGEHUS: Hjertegodset-slægten-ansvaret (Danmark)
DANMARKS FOLKETING: Landet-befolkningen-virksomhed


********************************************************************
****************§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§*****************
********************************************************************

                                                             @@@
Jens Haarup Mortensen, Gl. Thyragodvej 18, Brande, Jylland, Danmark, 26. april, 2012

PS: Jeg gentager gerne min grundholdning overfor Jer:

Jeg, Jens Haarup Mortensen, kommer med livets eget nye vidnesbyrd på dansk, i sand dansk forstand af ligeværdigt menneskehjerte. Jeg forstod at almindelig, opfattet som naturlig menneskepersonlig forstand er åbenbaret for livets sande udvikling af vort samfund; og begyndte dernæst at koncentrere sand ånd ved brug af min, kropslige, min hjertelige hørelse, dernæst per øvelse, med bekræftelse af en del af vor skolelærdom, formuleringsevnen udi dansk tungemål og skrivemål. Det arbejde blev jeg ikke færdig med, fordi det gamle - akademisk-folkeballaden - ikke er væk og jeg således måtte skride ind per halvgammel pligtfølelse overfor det. Altså bære med de gamle, der aldrig er blevet klar over det nye eller hvordan tingene i øvrigt hænger sammen, samfundshistorisk og menneskekødeligt set. Jeg ønskede ikke, at mit liv, min åndsmåde og forstandige kundskabsudvikling skulle underlægges SKRIFTEN og det historiske åndsvid derved, grundet hele myndighedskulturen i folkeviddet, lov&retspraksis, mv. = jøderne-romantiskeKejsere-paven-kirke-systemet-mislykket-reformation-staten-teknokrati-Hitler-NSDAP-verdenskrig-koldkrig-1989, dernæst politisk helvede, især socialdemokrater og socialisters ødelæggelse af Danmarks samfund ved hjælp af akademikerne, røde folkeskolelærere og i det hele taget enten-eller-rationalitet smurt ind i ALLES globaliserende Verdenshistorie, rundt og rundt og rundt til Weltschmerz-über-alles-in-der-welt er blevet til lov og vi således alle er ligegyldige for alle love og AL RET!!! Vand på muslimernes, tildels også de jødekristnes mølle, i hver deres tårn, der således kan fortsætte med at lægge ansvaret hos GudAllahJesusMohammedMessias og være skide ligeglad med hele oplysning-&-indrømmelses-arbejdet på, at få det enkelte menneske oplyst omkring pligt, frihed og ansvar-forsvar, så det vil kunne bære et gladere, mere åbenhjertet og mere selvstændigt tænkende, også arbejdsomt, ja i al evighed fortsat et forstandigt samfund med sande erkendelser og ærlige indrømmelser, videre til vore efterkommere - ikke til Allahs, ikke til De Kristnes, ikke til...på bekostning af al dét, den arv, det vikongstrolige danskerhjerte af menneskenaturlig forstand på ligeværdighed ved såvel sit ansvar/angreb som ved sit forsvar/indgreb, VEL!

(Brevet er sendt til Folketinget, Kirken (Km), Hoffet og Ordensmagtens Efterretningstjeneste)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

JHM: "ÆRLIGHED VARER LÆNGST"!

HOKUS POKUS FILIHANKAT