JHM BYDER VELKOMMEN TIL - VÆRKOMMEN HERSENS PÅ NETHINDEN - VELKOMMEN

2012-08-15

Treenighedens Danske Oplysning

Dette er VORT vikongstrolige-hjertetrolige-&-oplysningstrolige DANSKE kød, blod og ånd i treenighedens åbenbarne forstand:

DANMARKs KIRKE: Livet-Mennesket-&-Samfundets NAVN
DANMARKs KONGEHUS: Hjertegodset-Slægten-Ansvaret
DANMARKs FOLKETING: Landet-Befolkningen-Virksomheden.

2012-07-29


  • Jens Haarup Mortensen Ovenstående er sendt til Folketinget, Kongehuset og Ordensmagten i form af PET, d. 19/15-2012 - med følgende overskirft på mailen: Til opsamlende orientering om mit forehavende med reformeringen v/Jens Haarup Mortensen.
 

2012-04-27

ANMELDELSE (til Ordensmagten)

Jeg skal bede den del af ORDENSMAGTEN i DANMARK, der lønnes for at adlyde og tjene ORDET VORT KØD - ikke biblens, ikke koranens, ikke talmuds, ikke Den lille Røde, ikke Politik, ikke Videnskab, ikke Statsministeren, ikke Statens Domstole, ikke Aviserne, ikke Windows, ikke Google, ikke Management-teorier og ejheller nogen af de mennesker, der per fattigdom i danskerhjertet er gået fra forstanden ved at nedlade sig til at deltage i den slags åndsforladte skyld&gælds-slaveri, hvis dødbringende konsekvenser for Danmarks menneske-sandselige samfundsudvikling i treenighedens navn: sandhed og ægte kærelighed i livet-menneske-samfundets navn, (eks.v. Jens Haarup Mortensen af Danmark), ligeledes kirken-kongen-&-folketinget, jo allerede i forvejen er kendt - OM, at undersøge:

1. Hvem, der måtte have anmeldt min samling af danske udtalelser vedrørende Danmark (og min søn), på BLOGGER; JENS HAARUP MORTENSEN.

2. Hvem, der er givet adgang til, på teknokratisk vis at administrere mit skriftlige udtryk for hørelsen af VORT DANSKE MENNESKEKØDs SAMFUND og således har "Deaktiveret" min google-konto med følgende, forudfattede besked til mig: I'm getting a message... (Hvilket afslører, hvordan de/det kontrollerer Deres/os medarbejdere/brugere og med andre ord, fører dem til underlæggelse af SKRIFTEN, dermed jødernes åndsvid, gudsopfattelse og så videre ud i balladen, som jeg i forvejen søger at håndtere til fordel for vor kongelige danske oplysning, vort vikongstrolige, hjerteretslige kød, blod og ånd, tillige med agtelse for vore bygninger, naturligvis).

Jeg har haft taget kontakt til Google, beskrevet sagens sammenhæng og givet mine bud på, hvorfor jeg irettesættes PER KLIK-KLIK, for på den måde at høre, hvad det er, der mere præcist falder Dem eller hvem det nu er - som man jo heller ikke får at vide - for brystet. Og jeg således altså ikke bliver irettesat direkte, ved at søge samtalen offentligt med mig. For eksempel omkring rets-sigtet i Danmark og for eksempel omkring dets liv- og hjerteretsligt bekræftende tilvejebringelse ved brug af den oplysende ytringspligt. Dén, der jo gælder i såvel dansk tale som på skrift og som jo ikke på nogen måde skal forveksles med ytringsfriheden, der jo kun dækker folkeabernes behov for at skide ud af munden i de kulørte lamper, de røde akademisk-religiøs-politisk-journalistiske spejles sandheder, biblen-koranen-talmud-bøgerne-aviserne-radioen-fjernsynet-internet-mobiltelefonerne set over skrift-kultiverende tid i vred med ytringspligtens oplysning. Ved ytringspligten er hjertet med per hørelse for Vort; og jeg sidder jo altså, ganske vist halvdårlig af hjerteåndsmæssige overanstrengelser, i Brande, Jylland, Danmark og skriver på dansk, derfor fortrinsvis med retning mod det danske publikum. Desuden fremgår det af min Facebook-kreds samt mine brevforsendelser til orientering, til Folketinget, folkevalgte, Hoffet og Pet.

I den forbindelse har jeg bedt "google-kontakt-røret" om at fortælle mig, hvad jeg skal gøre, for at stille, lad os sige, Deres politiske-jurdiske forventninger til livets hellige samfundudvikling på WWWeltanordnung-über-alles tilfreds! (Deres politikker ændrer sig jo løbende, afhængig af, hvorvidt de får lov at malke deres brugere, desuden per åndsafretning opnår ret til at bestemme, hvordan de pågældende lande, som brugerne sidder i, skal udvikle sig. Herunder indføre masselovgivende industri - socialistisk rationalisme med oprindelse i oldgræsk-jødisk-romersk-katolsk selvudslettelse, Universitas-NarcissosJødePaven, på alle planer; vand på muslimernes mølle! - hvis menneskelige konsekvenser, vi, en del af os, i forvejen også godt er klar over).

Med hjertegod hilsen og sand agtelse for Vort Vikongstrolige Danske kød, Vort blod, Vor ånd:

********************************************************************
§§§§§§§§§§§§§§§************************************§§§§§§§§§§§§§§§§§
********************************************************************

DANMARKS KIRKE: Livet-menneske-samfundets navn
DANMARKS KONGEHUS: Hjertegodset-slægten-ansvaret (Danmark)
DANMARKS FOLKETING: Landet-befolkningen-virksomhed


********************************************************************
****************§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§*****************
********************************************************************

                                                             @@@
Jens Haarup Mortensen, Gl. Thyragodvej 18, Brande, Jylland, Danmark, 26. april, 2012

PS: Jeg gentager gerne min grundholdning overfor Jer:

Jeg, Jens Haarup Mortensen, kommer med livets eget nye vidnesbyrd på dansk, i sand dansk forstand af ligeværdigt menneskehjerte. Jeg forstod at almindelig, opfattet som naturlig menneskepersonlig forstand er åbenbaret for livets sande udvikling af vort samfund; og begyndte dernæst at koncentrere sand ånd ved brug af min, kropslige, min hjertelige hørelse, dernæst per øvelse, med bekræftelse af en del af vor skolelærdom, formuleringsevnen udi dansk tungemål og skrivemål. Det arbejde blev jeg ikke færdig med, fordi det gamle - akademisk-folkeballaden - ikke er væk og jeg således måtte skride ind per halvgammel pligtfølelse overfor det. Altså bære med de gamle, der aldrig er blevet klar over det nye eller hvordan tingene i øvrigt hænger sammen, samfundshistorisk og menneskekødeligt set. Jeg ønskede ikke, at mit liv, min åndsmåde og forstandige kundskabsudvikling skulle underlægges SKRIFTEN og det historiske åndsvid derved, grundet hele myndighedskulturen i folkeviddet, lov&retspraksis, mv. = jøderne-romantiskeKejsere-paven-kirke-systemet-mislykket-reformation-staten-teknokrati-Hitler-NSDAP-verdenskrig-koldkrig-1989, dernæst politisk helvede, især socialdemokrater og socialisters ødelæggelse af Danmarks samfund ved hjælp af akademikerne, røde folkeskolelærere og i det hele taget enten-eller-rationalitet smurt ind i ALLES globaliserende Verdenshistorie, rundt og rundt og rundt til Weltschmerz-über-alles-in-der-welt er blevet til lov og vi således alle er ligegyldige for alle love og AL RET!!! Vand på muslimernes, tildels også de jødekristnes mølle, i hver deres tårn, der således kan fortsætte med at lægge ansvaret hos GudAllahJesusMohammedMessias og være skide ligeglad med hele oplysning-&-indrømmelses-arbejdet på, at få det enkelte menneske oplyst omkring pligt, frihed og ansvar-forsvar, så det vil kunne bære et gladere, mere åbenhjertet og mere selvstændigt tænkende, også arbejdsomt, ja i al evighed fortsat et forstandigt samfund med sande erkendelser og ærlige indrømmelser, videre til vore efterkommere - ikke til Allahs, ikke til De Kristnes, ikke til...på bekostning af al dét, den arv, det vikongstrolige danskerhjerte af menneskenaturlig forstand på ligeværdighed ved såvel sit ansvar/angreb som ved sit forsvar/indgreb, VEL!

(Brevet er sendt til Folketinget, Kirken (Km), Hoffet og Ordensmagtens Efterretningstjeneste)

2012-02-20

Om nærværende BLOk

Skulle der blandt ærlige, hjertegode og forstandige danskere herske tvivl om, hvad mit lille blog-forfatterskab drejer sig om - så kan jeg kun opfordre Jer til at lade fagkundskaben indenfor SKRIFTENS tegn-tekst-og-talfikserede miljøer, med sine dertil indrettede hjerter, komme med klare udlægninger af mit budskab. Det er jo trods alt dét, i det mindste som en væsentlig del af Deres pligt, de modtager Deres universitære bank-og-skatte-ret-stats-financierede løn for!

Nkh. Jens Haarup Mortensen

2010-05-16

Tak nok engang

Mange tak, Vielen Dank, Thank You, Merci, Spasiba, Multo Gratias and so on

2010-05-12

Alt vel herfra

Slut.

2010-05-11

Om Danmark

For det første skal det nævnes, at dette nye kommunikations-medie står i forlængelse af masse-medieringen i vor kulturkreds. Bogtrykker-kunsten var stillet på samme måde i sin tid. - Det kræver nok sine erfaringer, at sige sådan og altså en vis tålmodighed, så vi ikke lader os forblænde af den matematiske terminologi, der er forbundet med det medies herkomst. Computeren kan ikke svare på nogetsomhelst menneskeligt nærværende og dog udtrykker den alskens former for billedkunst. Den laver "sites", så vi bliver helt svimmel af billedverden. Min hovedpointe omkring det medie er, at vi ikke må lade os forblænde af det. Og ikke mindst af den grund, at det stadigvæk er menneskets eget kød i almindelig gang med sine børn, sin slægt og opretholdelsen af livets glæde ved det samfundsvilkår, man er stillet med, som er det egentligt medierende. Vor tro som mennesker er bundet i og ved gudlivets eget kød - og den almindelige sandhed må man aldrig glemme, ifølge min mening.

Skulle jeg have lagt et tryk på kongehusets familie som almindeligt ligeværdige mennesker i glæde ved det, jeg har skrevet, så er jeg meget ked af det. Især fordi jeg netop synes, at de er og gør det de gør ud fra deres troskab som de hører den som menneske i Danmark - altså netop troskab som almindeligt menneske, der som hver og én af os er mærkværdige, unikke, personlige og lignende. Har falder min hjertegode tak til dem som forstandigt menneske  i det danske; og da ikke mindst hos den menneskeværdighed som en bonde har forplantet ud fra sin troskab som almindelig far og driftigt mandsmenneske. Tak Henrik. - Og hør, jeg er såmænd ligeså ked af det, såfremt det tryk, jeg måtte have givet anledning til i æterens evindelige uendeligheder udi deres gentagelser, måtte falde på mine nærmeste slægtninge. Ejheller det har nemlig været hensigten. Tværtimod handler hele mit udtryk om at bære livets glade samfund frem som ligeværdigt menneske i den oplysende dagsorden, der er vort samfund. - Og jeg vil også dermed sige, at dem, der skyder magteriernes anliggende overpå kongehusets familie af gamle historiske fejltagelser og indsigter om, hvor "det hele" nu var dengang, ja de får altså med mig at bestille.

Man kan ikke være bekendt at føre vort danske kongehus - og våbenskjoldet i skjoldungernes hjerte dermed - der i den grad har arbejdet med mindeligheden i sin almindelige oplyste menneskeforstand som ærværdig repræsentant for hele vor danske samfundsarv udi et magtanliggende. Og derfor siger jeg som jeg gør: Folketinget er forlængst blevet forløsningen på den arv, den elskværdige mindelighed og gode forstand til at tackle diverse faktiske vilkår i samfundet. Ja, og her kommer min tilføjende bekræftelse af det så: Det står til stadighed i det oplysende sigte med det ligeværdige menneskelivs gang og udvikling på jord. Og derved er det GUDs. - Jeg ønsker at udtrykke, at Deres Majestæt og kongelige højheder jo altså ikke blot har varetaget den danske slægtshistories arv gennem sine viklingende kampe, nej ikke blot har tjent sit danske folk eller norden i forsoningen i den henseende, MEN tillige hele menneskelivets oplysende udvikling på almindelig værdig vis derved. Altså såvidt som man overhovedet kan gøre som lands-repræsentant. Og det er her mit hjertes tak falder som en Jens af det danske liv.

Har I brug for kontrast, så kan jeg blot sige: Fanden tag Jer, der ikke kan elske mennesket på hjerteligeværdig vis i livets eget navn, uanset slægtshistorie, position og lignende, ja uanset institutionelle forpligtelser. For det er den kærlighed, den oplysningstro og livsindsatsen i det lys, der tilgiver os livet på sin sandhed i vej med vor sandselighed som menneske i udvikling med hele menneskelivet på jord. Ja det er såmænd i forhold til den, at vi beder om forladelse for vor skyld og skyldnere, så netop den sande skyld i hjertegod trivsel og driftighed med vækstvilkårets levende på jord kan bestå ved sin mindelighed i det samfund, man er rundet af og har at gøre med.

Næstekærlig hilsen Jens.

Ret

Ethvert menneske er givet sin ret i livets eget navn. Og det er ikke en kamp for retfærdighed, ret eller politisk korrekthed, men en kamp for indrømmelse af vore hjertegode livserfaringer i slægters gang. Altså en kamp for mindeligheden som almindeligt menneske i det samfund, det land man lever i og dermed ganske faktisk er del af. Det er Vort sindelag som menneske på jord, det er vor agt, det er vor værdighed som hjerteligt og dermed ligeværdigt menneskekød.

Næstekærlig hilsen Jens

2010-05-02

Slam

1. Jyden han æ stærk og sej, modde båd i nøj å nej - goer ed op å goer ed nier - åller do fåtavt ham sier.
2. Først næ dær æ nøe pofahr, kommer jyden ud a dår; men han goer ett ind igjen, fa' de uhn han hå gjent hen.
3. Læ wos ålti blyw ve de? - Fåer sin båen ka kjennes ve! Søen et sind da hær i Noer, håll sæ ve, te ålt fågoer!


Steen Stensen Blicher, 1846 - med repeat, cut and tape, copy and paste i sit hjertelige ansvar hos Jens!


Skylden (ansvaret/den hjertegode skyld i udvikling) er ikke død, nej, men den har fundet sin mage i uskylden. Og barnet hedder oplysende livglæde i vækst, så vi atter kan være dem, vi altid har været  - ganske som vi er skabt og født. Og dog påny, påny og atter igen, hele jorden rundt med nye indrømmelser, eftersom det forbedre vor sandselighed og evne til at arbejde os ud af nød indtil frugten kan høstes. Og derfor også i Danmark, et land med sit liv, som vi elsker på sin ligeværdige menneskelivsglæde, uanset herkomst. Såmænd af ganske mange livserfarne grunde, men især dem, der lader livet gå sin gang med menneskehedens udvikling i menneskelivets hjertelig sande og dermed ligeværdige navn omkring sin naturlige drift ved vækstvilkåret på jord.

De hjerteligste hilsner Den OplysningsTro Jens.

2010-05-01

TAK

TAK til menneskelivets troligt bankende hjerte over hele jorden.

- Tak er jo ikke kun et fattigt ord.

Næstekærlig hilsen Jens Haarup Mortensen.

2010-04-29

Kære medmennesker

I må ikke være bange for livet. Vi skal tro godt om det. Ingen mennesker ønsker at leve i angst. Og når jeg skriver som jeg gør - bruger hele det ordforråd, der opstår hos mig - så skyldes det dels egne livsoplevelser, men også angst på de helt centrale områder af livet, der ellers skal give glæde, sandhed og indrømmelse af medmennesket på sit ærelig hjerte. Ikke mindst barnet og den familie man er givet ved. Samtidig hører jeg også menneskets ansvarlige samfund derigennem, for det er nemlig ikke bare min angst alt sammen, der søges vendt i lyset af skriften. Nej, det er ligeså meget frustration og vrede, der udtrykkes, så vi kan høre, hvad der sker med os hele jorden rundt. Og endeligt som først og sidst gøre de indrømmelser, der skal til, så vi kan komme til forståelse for hinandens samfundskulturer og hjælpe til bedst muligt. Og det sigte er under udvikling, fordi vi slæber på alt for meget lort i forvejen.

Skriften er ikke nok, men skriftens kulturer, ikke mindst i uddannelserne står alt for centralt i vesterlandsk samfundorden. Faktisk så grelt, at det forskyder hørelsen for det forløsende vækstpotentiale hos mennesket, der måtte komme for dagens lys. Og da bliver vi så bange for at sige noget forkert, at vi tilsidst ikke tør dele vor hjertelyd for livet med nogensomhelst. Endeligt betyder det ikke, at skriften skal udelukkes, men dog, at vi skal få et andet, mere tilforladeligt og menneskeligt forhold til den. - Ordet er ikke skriften og ingen har patent på ordet, nej det er levende ganske som vort kød i hjertegod tro. Menneskets hørelse er kroppen med sit hjerteblod, også når det er bange, føler sig skidt eller glad, kommer med pludselige udbrud eller siger noget alvorligt.

Og så er der vist ikke mere at sige end at de gamle stive begrebsdannelser, logisk-idealiserende, ikke mindst til brug for samfundsorden, jo altså også skal udvikles, fremfor at gentage sig. Og jeg tror ikke på, at den kolde teknologi-teknokrati kan gøre det i det lange løb, omend jeg dog tror på, at et hvilket somhelst udtryk, der søger at være menneskeærligt og hjerteligt varmt, uanset emnet, kan gøre en lille forskel.  

Næstekærlig hilsen Jens Haarup Mortensen

2010-03-04

VIkongen

VIKONGEN frygter ikke kulden, men tabet af menneskevarmen i slægterne!

I det navn, med sit slagfærdige udtryk ifølge min hørelse af det, STÅR hjertetroen, kristendommen, kongetroen – men frem for alt VOR OPLYSNINGSTRO SANDSELIGHED som almindeligt kødeligt, slægtsmenneske på jord.

Vikongens slægter har intet imod sandfærdige og glade mennesker t ro i lyst og nød, der elsker og ærer deres kone og børn som det naturligste i livets hele verden – men de har intet tilovers for mishandling af børn, mishandling af kvinder eller mishandling af vort vækstvilkår iøvrigt. Nej, det synes de er uærligt og mere til, jeg ikke skal komme ind på...

FARVEL latin-græsk-hebræiske oldtids skoler, farvel universitas, farvel delfinariusser, farvel justitsiass, farvel romantik, farvel logos, farvel teori, farvel praksis, farvel administration, farvel akademisk, farvel statsborger, farvel idé, farvel politik - farvel onde kulturarv. FAARvel og tak for bekendtskabet, for VI blev også klogere på kongelig forstand i sin kamp med det romantiske knejseri.

Endeligt, skal der herfra lyde en hjertelig varm VELKOMST til almindeligt oplysningstro og åndsforstandige mennesker af anden kulturel baggrund end vor egen, nordiske. Det være sig muslimsk, katolsk, protestantisk, taoistisk, lutheransk, calvinistisk og så videre og så videre, da det sådan set kan være lige meget, sålænge de ikke trodser vikongens hjerte hos alle. Desuden er ingen af delene længere dele, men i samhørig forvandling af os alle som mennesker på jord. Desuden, gentager jeg, kan trosretninger aldrig nogensinde være en længerevarende trussel mod den helt almindelige sande hjertevarme i menneskelivets almindelige gang på jord omkring vort åbenbarne vækstvilkår.

Velkommen til ORDET i år nul, vort kød i al evighed HOS: VIkongens stilfærdige hjerte - VOR kirke. Og tak til Deres Majestæt, Dronning Margrethe, Deres kongelige højheder og hele Deres slægt – tak for det trolige arbejde med at være til som elskeligt, værdigt menneske på jord. Tak til vækstens folk på landet, tak til præsternes trolige arbejde med kødet, tak til højskolerne, tak til arbejdernes oplysningsvirksomhed - ja, tak til de tro danskere, der var det uden grund gennem deres virksomhed. Ja og vel ganske enkelt tak til vor tro natur som godt menneske over hele landet. Tak for at have båret det frem i lyset af al vort menneskekød. Tak.

Kæreligheden sejrede nok engang, så tusindfryd det fulgte!


(- Arrh, men det letted’, syn’s du ik?)

2008-11-07

2008-11-01

BRÆNDEKLØVEREN

Det eneste vi som mennesker imellem i sandhed skylder hinanden, det er kære-ligheden. Den er naturligvis levende i håndelig, åndelig forstand og formidler sig derfor kun under formildende omstændigheder. - En brændekløver er ikke en formildende omstændighed mennesker imellem, nej det er først når brændet lægges i kakkelovnen, varmen breder sig i køkkenet, maden simrer og måltidet indtages, at den, brændekløveren, bliver en formildende omstændighed. JHM

LIVETS MENNESKEVÆRDIGHED

Livets værdi og udvikling angår i al evighed dét, der er under huden og ikke dét, der er ude i alverden - den angår i al evighed organerne med deres organisk bevendte energier og hjertet er centeret, livsbetingelsen. Der er ikke noget fremmed under huden. Nej, der er trygt og godt, når troen t roen falder på og man kan mærke forskel på de varme energier og de kolde. Dit hjerte er godt, så fortsæt med at passe godt på det i al menneske-vær-dig-hed, kære lige! - Uanset sværhedsgrad, for det er hverken dig eller mig, den er galt med, men menneske-spørgsmålet, der atter er på tale i åndshistorien. Det betyder blandt andet at troen rejser sig i befolkningen og videre, at jeg ånder den, så hjerteligt sikkert jeg kan, ja hjerteligt tro hedder det ganske vist. Vi skulle jo nødigt have at troen rejser sig i fornufts-fundamentalismens sprog som det matematiske paradigmes universitære stat har kultiveret den i kødet under navn af skatte-statsborger. Ja vi skulle jo nødigt have at troens milde kærlighed rejser sig i autoritetstroens forkvaklede sprog, så jeg gentager: Livets værdi og udvikling angår i al evighed dét, der er under huden - og der finder du den verden, den fornuftsånd, der skal udrenses, afkræftes via dit bekræftende sigte på alt, hvad der er godt til hjertets udvikling af dit liv og dermed vort. Hold fast med blødt. JHM

HOKUS POKUS FILIHANKAT