JHM BYDER VELKOMMEN TIL - VÆRKOMMEN HERSENS PÅ NETHINDEN - VELKOMMEN

2008-11-01

FORSTAND på dansk

Gud, Konge og Fædreland er ikke et system, men en kødelig, familiær betonet kulturhistorisk livsforstand, vort samfund, der videreudviklede sig fra Oplyst Enevælde til Oplyst Folkeytring - under kongens hånd, hans underskrift. (Et samfund, der som bekendt er i problemer praktisk set). Frasiger vi os dét og fortsætter med at gå fra forstanden som kapital-statens universitære fornufts-republikanere, autoritetstroen forfører folket via sine social-fascistiske ideologiers normaler, så forsvinder menneskekærlighedens milde hjertetro ud af livet. - Du skal ikke først og fremmest betale skat, nej, du skal elske og søge vej for livets menneske på ligeværdig, næstekærlig vis omkring levebrødet. Kærlighedens tro ånd er din praksis og den er forstandig, gyldig i al evighed, den er din krop, dine sandser, dit liv, dit åndedræt, din indrømmende indsats til glæde og gavn for al vort, al vor-lige hjertetro som kongetro samfund. JHM.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

JHM: "ÆRLIGHED VARER LÆNGST"!

HOKUS POKUS FILIHANKAT